Example 2

Berfend Ber B&B Web siteleri

 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4 Restaurant Concept
  Folk Kitchen
 • 4
 • 5 Corporate Advisor
  .
 • 4
 • 5
  .
 • 4
 • 5
  .
 • 4


Türk Kebab Tarihi / History of Turkish Kebab


Berfend BER ( Araştırma Yazısı ) - Eskiçağlarda insanların ateşi bulmalarıyla birlikte yemek kültürüne geçtiklerini söyleyebiliriz. Ateşle gelen besinleri pişirme başlangıcı kısa zamanda çeşitliliğe dönüşmüş. Bu çeşitlilik içinde ilkel fırınlar geliştirilmiş, topraktan tencereler, pişirme kapları yapılmış, yine takip eden kısa evreler içersinde yemek çeşitlilikleri pişirilme teknikleriyle belirgin hale gelmiştir. Bu belirginliğin yemek kültürünün de başlangıcını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tarihte geçen binlerce yıl, ilk kültürden bu yana, elbette bir birikime sahip olmuştur. Bu birikim hem milletlerin kendine has ( Türk, Çin, Fransız, İtalyan, Yunan, Rus, Alman mutfağı v.b.) milli mutfakları oluşturmuş ayrıca uluslar arası mutfak ikonlarının gelişmesini sağlamıştır.Ağız tadı, çeşitli insanlar ve milletler arasında doğal olarak farklılık gösterir. Çünkü iklim, coğrafi konum, ziraat, ekonomi, kültür seviyesi en büyük etkendir. Yemek çeşitleri, pişirme ve sunum şekli, ziyafetler ve mutfakta kullanılan malzemeler ulustan ulusa farklılık gösterdiği gibi benzerlikler de gösterebilir. Buna ek olarak yemeklerin adları, pişirme yöntemleri ve mutfak aletleri sadece ülkeler arasında değil, aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında bile farklı olduğu görülmektedir. Bu nedenle Bazı yemeklerin birbirinden türeme eğilimi olmasından dolayı yemeklerin gerçek kökenini ortaya çıkarmak zor, bazen de imkânsızdır... Devamı

Kuzu eti
Koyun /  Kuzu

Türkler XI. yüzyılda en çok koyun eti yiyorlardı. Yine, İslami tesirlerle at etinin yenilişinin giderek azalmasına rağmen, Kaşgarlı’nın bildirdiğine göre Türklerin en çok sevdikleri etlerden biri de, atın karnından elde edilen ve kazı denilen yağlı bir et idi. Öte yandan taze ve semiz kuzunun ayrıca makbul tutulduğu anlaşılıyor. Bu cümleden olarak Oğuzların kebap yapmağa yarar kuzu ve oğlağa söğüş dediklerini biliyoruz ki bu, ün mahiyeti az çok farklı olmakla birlikte söğüşün dilimizde en az bin yıllık bir geçmişi olduğu görülmektedir.

Çevirme kebabı
Tandır

History of  Turkish Kebab  : Possibly one of the most international ubiquitous Turkish dish is the kebab. These are a great example of both variety and simplicity in action. They are made from either plain or marinated meat which is then either stewed or grilled – most commonly grilled in the West. In Turkey, each district in the country has its own special recipe.

The ‘Sis kebab’, which is famous the world-around is made from pieces of lamb threaded on a skewer and griller over charcoal, then there’s the ‘Doner kebab’ which is made from a roll of lamb on a vertical skewer turning parallel to a hot grill, and these are just two of the most popular versions... More


The Black Sea Cuisine Gaziantep Cuisine

Niğde Mutfağı / Nigde Cuisine

Berfend BER - Niğde’nin kendine has bir Mutfak Kültürü vardır. Niğde yemekleri Et ve sebze ağırlıklı olarak hazırlanmaktadır. Özel bir damak tadı olan “Arabaşı Çorbası” özellikle uzun kış mevsimi yaşanan Niğde’de insan direncini arttıran bir çorbadır.

Kuzu etiyle hazırlanan “Niğde Tava” ve “Söğürme” Niğde lezzet sofrasının önemli iki yemeğidir. “Ayva Borana”sı yine Niğde mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır...DevamıGüney Doğu Anadolu Mutfağı / Southeastern Anatolian Cuisine  Akdeniz Mutfağı / Mediterranean CuisineAksaray Mutfağı / Aksaray Cuisine

Berfend BER - Aksaray’da hububatın geniş bir alana yayılmış olması ile bundan mamul yiyecekler, hayvancılığın gelişmiş olması dolayısıyla da et ve süt mamulleri, ayrıca bağ ve bahçelerden elde edilen sebze ve meyvelerle de mutfak için oldukça zengin malzemeler elde edilmektedir...Devamı


This is a rich agricultural region producing grains, meat and dairy and many kinds of fruit and vegetables Therefore the cuisine of the town is of high standard Well-known dishes include many pastries and other kinds of wheat-based dishes such as...MoreGüney Doğu Anadolu Mutfağı / Southeastern Anatolian Cuisine  Akdeniz Mutfağı / Mediterranean Cuisine
Yozgat Mutfağı / Yozgat Cuisine

Berfend BER - Yöre beslenmesi, büyük ölçüde buğday ürünlerine, unlu yiyeceklere dayanmaktadır. Bulgur, yarma ve düğürcek hemen her tür yemekte ve çorbada kullanılmaktadır. Yarma, bulgur ve diğer kışlık yiyecekler genellikle yazdan hazırlanır...Devamı 

Due both to the prominence of agriculture and to animal husbandry, the gastronomical culture of Yozgat has been shaped by grain- and-meat-heavy dishes....MoreGüney Doğu Anadolu Mutfağı / Southeastern Anatolian Cuisine  Akdeniz Mutfağı / Mediterranean Cuisine
Konya Mutfağı / Konya Cuisine


Berfend BER - Konya Mutfağı, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir oluşumdur. 13. Yüzyıldan günümüze koyduğu kurallarla klasik özellikler taşıyan, hatta Klasik Türk Mutfağı’nın dayandığı ana köklerden birini oluşturan Konya Mutfağı bu nedenle Türk Halk Mutfağının dışında tutulması gereken bir mutfaktır...Devamı 

Konya is one of the most important centers in Anatolia, where the Greeks, Romans and Byzantines, Seljuks, Karamanoğulları and the Ottomans once reigned. Intercultural exchange, due to intersecting trade routes and a heavy flow of caravan traffic have enriched Konya’s diverse cuisine...More Güney Doğu Anadolu Mutfağı / Southeastern Anatolian Cuisine  Akdeniz Mutfağı / Mediterranean Cuisine


 • 1 Hemen arayın!..
 • 2 Hemen arayın!..
 • 3 Hemen arayın!..
 • 4 Hemen arayın!..
 • 5 Hemen arayın!..
 • 6 Hemen arayın!..
 • 7 Hemen arayın!..
 • 8 Hemen arayın!..
 • 9 Hemen arayın!..
 • 10 Hemen arayın!..
 • 11 Hemen arayın!..
 • 12 Hemen arayın!..
 • 13 Hemen arayın!..
 • 14 Hemen arayın!..
 • 15 Hemen arayın!..
 • 16 Hemen arayın!..
 • 17 Hemen arayın!..
 • 18 Hemen arayın!..
 • 19 Hemen arayın!..
 • 20 Hemen arayın!..
 • 21 Hemen arayın!..
 • 15 Hemen arayın!..

Popüler Yayınlar